Nastanak mjesta
Trg kralja Tomislava (Pjaca) u Opuzenu
Trg kralja Tomislava (Pjaca) u Opuzenu

Kulturne ustanove

Opuzenac's map homepage
Službena zastava grada Opuzena
Službeni grb grada Opuzena

Područje današnjeg teritorijalnog smještaja Opuzena posjeduje bogatu povijest. Ovo područje bilo je naseljeno već u rimsko vrijeme.Arheološka iskapanja iz 1979. na predjelu Jesenske utvrdila su kako je na ovom području postojalo antičko naselje iz početka naše ere. Na temelju nalaza utvrđeno je kako je ovaj spomenuti lokalitet imao vrlo važnu ulogu ulaska iz Jadrana u Neretvu.Prilikom ovog istraživanja naišlo se na objekte javnog karaktera s mnoštvom amfora, rimske keramike, tegula (crijepovi), te je ujedno pronađen i mozaik na vapnenoj žbuci. Sama prisutnost rimljana vidljiva je u prvim slojevima utvrde Brštanika građevinski element je specifičan za rimsko razdoblje dok prisutnost rimskih tegula i vaza, te natpisa samo potkrepljuju ovu činjenicu.Velika povijesna naseljenja ovog područja dogodila su se u srednjem vijeku kada je sagrađena utvrda Brštanik od 1254. – 1264. Prava kulminacija ostvarena je uvođenjem trgovine u Neretvu i osnivanjem na otoku Posrednici trgovišta koje je nosilo isto ime.Stjecanjem povijesnih okolnosti te učestalošću ratova ovo područje kao i čitava dolina Neretve ostala je prazna. Krajem 17. stoljeća u studenome 1684. godine, Mlečani iskoristivši savez cara Leopolda, pape Inocenta XI. i Poljske zaratili su s Turcima u Dalmaciji uz pomoć domaćeg stanovništva, te uplovili u Neretvu i sagradili utvrdu Forte Opus. Tursku kulu kod Norina osvojili su 19. studenog 1684. godine te je tim potezom osigurano vojno uporište u Neretvi.Pošto su se utvrdili započeli su pridobivati pučanstvo Zažablja i okolnih krajeva za naseljenje novoosvojenog područja. U ovoj akciji posrednik im je bio don Petar Dragobratović koji je jednog od najuglednijih Zažabljanina Nikolu Nonkovića pridobio za tu ideju. Pošto je potpisana kapitulacija između Nonkovića i providura Petra Valiera preko posrednika don Petra, Nonković se obvezao na pokornost Mletačkoj republici kao njezin podanik te na naseljenje većeg broja katolika na njihovom teritoriju. S ovim vezanjem domaćeg stanovništva s Mlečanima započinje aktivni život Opuzena i ujedno čitavog područja donjeg toka rijeke Neretve.Uz utvrdu Forte Opus podigla su se naselja Smokovo i Trnovo, obnavlja se Brštanik te Opuzen postaje središte Neretve. Mletačka Republika nakon osvajanja Čitluka, današnje Gabele (BIH) 1694. godine Opuzen je izgubio važnost jer je vojska i administrativna uprava prešla u utvrđeni grad Čitluk. Krajem 1714. godine turci su navjestili Mlečanima rat. Kako Mlečani nisu željeli da Čitluk padne u ruke Turcima porušili su grad a stanovništvo preselili u Opuzen i okolicu. Od tada pa do danas Opuzen neprekinuto nastavlja svoju povijest..


Grad Opuzen
nalazi se u središtu neretvanske doline uz lijevu obalu Neretve,12 kilometara uzvodno od ušća rijeke Neretve na sjecištu prometnica Sarajevo-Ploče-Dubrovnik. Područje Opuzena zahvaća dio porječja donjeg toka rijeke Neretve. Samo naselje smješteno je u specifičnom pejzažu riječne delte između sprudova i rukavaca. Kod Opuzena se Neretva račva na Veliku i Malu Neretvu, a ravnica uz rijeku danas je pretežno meliorirana.

Grad Opuzen graniči sa drugim jedinicama lokalne samouprave unutar Dubrovačko – neretvanske županije i to : sa Kulom Norinskom na sjevernoistočnoj strani, Gradom Ploče sa sjeverozapadne strane, te općine Slivno na svom južnom rubu.

Takav položaj Grada Opuzena u odnosu na državni i županijski teritorij, kao i lokacija unutar raskrižja važnih razvojnih koridora, koji se pružaju priobalnim područjem i u dubinu prostora ( potez Opuzen- Metković-BiH )prateći glavne prometne pravce na predmetnom području (državne ceste D-8 i D-9, plovni put Neretva, željeznička pruga I. reda), osiguravaju Opuzenu kvalitetne uvjete za budući gospodarski razvitak.

Grad Opuzen ima površinu od 24,04 kilometra kvadratna. Grad Opuzen je jedno od najgušće naseljenih područja u županiji. Grad čine tri naselja : Opuzen, Buk - Vlaka, Pržinovac.

Panorama Opuzena snimljena s Fortice (Brštanika) 2011
Panorama Opuzena snimljena s Fortice (Brštanika) 2011
Nastanak mjesta

Mletačka Republika nije vodila brigu oko opismenjavanja ne samo Neretve već svih osvojenih krajeva, a samom svećenstvu nije bilo dopušteno poučavanje. Padom Mletačke Republike i dolaskom Austrije započelo je s opismenjavanjem.Pučka škola u Opuzenu otvorena je 28. svibnja 1798. godine. Ovo je bila jedina škola u Neretvi do 1845. godine kada se u Metkoviću otvorila pučka škola a krajem 19. stoljeća i ostalim mjestima Neretve.Prema vladinoj odredbi iz 1823. opuzenska škola spadala je u nižu pučku školu. Do 1840. godine učitelji su isključivo bili svećenici a od te godine i civili. U prvoj polovici 19. stoljeća imala je dva razreda. U Opuzenu je 1888. otvorena i posebna ženska škola. Ove dvije spojene su u jednu oko 1895. godine. Do 1912. nastava se održavala u privatnim kućama kao u kući obitelji Grossi, obitelji Šarić i Ančić.Školska zgrada sagrađena je 1912. nasuprot općinske zgrade. Od 1968. -1995.godine škola nosi naziv Stjepan Filipović. Nova školska zgrada radi nedostatka prostorija u staroj sagrađena je 1981. godine zajedno sa športskom dvoranom.Osnovna škola također je osnovana i u Podgradini 1922. godine a nastava se održavala u privatnim prostorijama obitelji Luje Matage. Ova škola je otvorena kao područna škola jer u samom Opuzenu već tada nije bilo prostora za sve đake. Poslije drugog svjetskog rata nastava se održavala u kući Jure Bjeliša Lule, te ponovno kod Luje Matage.Nakon što je sagrađen Dom kulture nastava se počela održavati u njemu za prva četiri razreda a viši razredi bili su u Opuzenu. Ova područna škola prestala je s radom 1981. godine kada je otvorena nova zgrada škole.U Opuzenu je također djelovala i pletarska škola osnovana 1905. godine. U početku je bila zamišljena kao zanatska obrtnička škola. U njoj se izučavalo pletenje košara od pruća, a kasnije izrada namještaja od plemenitog materijala. Zbog nedostatka učenika prekinula je s radom 1. listopada 1959. godine, kad se otvara srednja poljoprivredna škola, no i ona zbog nedostatka đaka biva zatvorena nakon nekoliko godina. Također u Opuzenu je djelovala i građanska škola otvorena 1928. godine no ubrzo je prestala s radom zbog nezainteresiranosti.U kulturnom životu mjesta veliku ulogu odigrala su razna društva poput: Hrvatska neretvanska sloga osnovana 1890. godine, a ukinuta 1925. godine, Pučka čitaonica osnovana 1908. godine a prekinula s radom 1914. godine, Hrvatski sokol, Jugoslavenski sokol, Hrvatski katolički orao, Hrvatsko kuturno društvo Napredak, Seljačka sloga i neka druga.Od vjerskih društava treba istaknuti udrugu Vječnog Ružarija i Društvo Srca Isusova za naknadnu svetu pričest. No, najviše pažnje od svih ostalih društava plijeni bratovština Presvetog Sakramenta. Osnovana je 1759. godine na poticaj makarskog biskupa Stjepana Blaškovića. Spada u najstarije vjersko društvo u Neretvi. Njezina pravila i zapisnici danas se nalaze u župskom uredu. U početku je bratovština brojila 22 člana, no 1840. godine broj članova je porastao na 70. Nije bila privilegirana niti za jedan sloj, tako da su članovi bili iz raznih staleža, od priprostih težaka do značajnih i uglednih ljudi. Također vrijedno je spomenuti da su u bratovštini bile i žene.Na glavnom oltaru nalazi se barokna slika Bogorodice, rad nepoznatog majstora mletačke škole iz 1752.god. Nedaleko od Opuzena iznad Podgradine nalaze se ostatci srednjovjekovnoga grada Brštanika koji je 1382.god dao podići bosanski kralj Tvrtko. Brštanik su u XV.stoljeću srušili Turci, a poslije su ga obnavljali Mlečani i Austrijanci.Pomoćni splitski biskup Vicko Cima 1858. u pohodu spominje bratovštinu sa 40 članova. Početkom 20. stoljeća bratovština se skoro raspala pa se stoga krenulo na obnovu.Sastavljen je novi pravilnik kojeg je Biskupijski ordinarijat potvrdio 1907. godine. Novoupisanih u novoformiranu bratovštinu bilo je oko 114. Pravila su još jednom reformirana 1934. godine a bratovština djeluje i danas i broji oko 30 članovaPosebno važni kulturni događaji vezani za grad Opuzen i okolicu, a istovremeno povezani sa turističkom ponudom grada jesu "Opuzensko lito" i festival zabavne glazbe "Melodije Hrvatskog juga". Ipak od svih kulturnih i sportskih priredbi nastalih u opuzenskoj radionici zasigurno je jedna od najatraktivnijih sportskih manifestacija uopće "Maraton ladja". Taj sportski spektakl - veslanje 22,5 km tokom Neretve osmišljen je upravo u Opuzenu od članova opuzenske udruge KUUNGO - (Kulturno umjetnička udruga Neretvanski gusari Opuzen), postao je sveneretvanski sportski događaj koji plijeni atraktivnošću.U utrci sudjeljuje oko 35 lađa svake godine iz doline Neretve i svijeta.
                                                               

puzen - 03  © 2003-2016 | Cjelokupni sadržaj  Opuzen-03   podliježe autorskom pravu . Zabranjeno   je korištenje sadržaja bez pismene dozvole od strane autora .
                                                            The entire contents of Opuzen-03 is subject to copyright. The use of content without written permission by the author .

aaaaaaaaaaaaiii